Skip to main content

Tijdelijke verzekering annuleringskosten reserveringen

De gevallen waarin de kosten worden terugbetaald, worden hieronder aangegeven, op voorwaarde dat deze gevallen zich voordoen nadat de reservering is gemaakt en rechtstreeks de Verzekerde betreffen:

Garantie 1: Ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden, onverwachte oproep voor chirurgische ingreep, complicaties bij zwangerschap of miskraam, of oproep voor orgaantransplantatie van de verzekerde, echtgeno(o)t(e), bloedverwanten in neerdalende lijn in eerste en tweede generatie of metgezel ingeschreven in de reservering, of medische quarantaine die de verzekerde betreft.

  • De Verzekerde, diens echtgeno(o)t(e), bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn in eerste of tweede generatie, ouders, kinderen, broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, schoonbroers en –zussen, schoonouders of geregistreerde partner.
  • De metgezel van de verzekerde, ingeschreven in dezelfde reservering.

Voor de doeleinden van de dekking van de verzekering, hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Ernstige ziekte van de Verzekerde: een gezondheidsaandoening vastgesteld door een beroepsarts, waardoor de patiënt verplicht in bed moet blijven en alle beroeps- dan wel privéactiviteiten moet staken.

Ernstig ongeval van de Verzekerde: alle lichamelijke letsels die voortvloeien uit een hevige en plotse oorzaak buiten de wil van de verongelukte, waardoor normale verplaatsing van de gebruikelijke woonplaats onmogelijk is.

Wanneer de ziekte of het ongeval een van de vermelde personen buiten de verzekerde betreft, wordt het geval als ernstig beschouwd wanneer er ziekenhuisopname of dreigende kans op de dood mee gepaard gaat. De gevolgen van ziekte of ongeval die zich vóór de datum van ingang van de zekering voordoen of die voortvloeien uit reeds bestaande ziekten, worden uitgesloten.

De annulering van de reservatie ten gevolge van besmettelijke ziektes of epidemieën van welke aard dan ook, inclusief de directe infectie met COVID-19, is uitgesloten, evenals elke annulering ten gevolge van restricties of opschortingen door de civiele of militaire autoriteiten ten gevolge van deze ziektes en epidemieën, inclusief COVID-19.

Verzekerd overlijden met recht op schadeloosstelling, in overeenstemming met de voorwaarden van deze verzekering, moet zich maximaal 10 dagen vóór de begindatum van de reis en steeds na de datum van ingang van de verzekering hebben voorgedaan.

Garantie 2: Ernstig nadeel tengevolge van inbraak, brand of andere gelijkaardige voorvallen die de woning van de Verzekerde betreffen.

  • De gebruikelijke en/of tweede woning van de Verzekerde.
  • Het beroepspand waarin de Verzekerde een vrij beroep uitoefent of waarvan de Verzekerde de rechtstreekse uitbater (zaakvoerder) is.

En die noodzakelijkerwijs de aanwezigheid van de Verzekerde inhouden.

Garantie 3: Ontslag van de Verzekerde, op voorwaarde date r bij aanvang van de verzekering geen mondelinge of schriftelijke mededeling hieromtrent bestond.

Garantie 4: Oproep van de Verzekerde als partij of lid van een jury of getuige voor de rechtbanken of als lid van een stembureau.

Garantie 5: Gevallen van lucht-, land- of zeepiraterij waardoor de Verzekerde zijn of haar reis niet kan aanvatten of voortzetten. Alle terroristische daden worden uitgesloten.

Garantie 6: Diefstal van documentatie of bagage waardoor de Verzekerde zijn of haar reis niet kan aanvatten of voortzetten.

Garantie 7: Schade van of ongeval met het voertuig van de Verzekerde of diens echtgeno(o)t(e) waardoor de Verzekerde zijn of haar reis niet redelijkerwijs kan aanvatten.

Deze dekking is beperkt tot de reparatiefactuur van het voertuig van meer dan 600,00 € en/of een deskundig aangetoonde reparatieperiode van meer dan 8 uur.

Garantie 8: Oproep van de Verzekerde voor het indienen en ondertekenen van officiële documenten, bekend en schriftelijk meegedeeld na de reservering van de reis.

Franchise
Voor elk incident is een franchise van 10% van het incident van toepassing, met een minimum van 70 euro.

Deze polis heeft een betalingsvrije periode van 30 dagen. Bovendien verstrekt de polis geen dekking voor personen van meer dan 70 jaar.

Deze brochure is louter informatief en kan in geen enkel geval als bindend worden beschouwd met betrekking tot de afgesloten garanties of de beperkingen hiervan.

Partners

Beloning

Newsletter

Kom naar Camping Joan

Passeig Marítim, 88
43850 Cambrils (Tarragona - Spanje)
+34 977 364 604

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons!

© 2024. Camping Joan Bungalow Park [KT-000101]. Alle rechten voorbehouden.