p. superior 
 
 

Mesures adoptades per Camping Joan
per la prevenció del Covid-19

camping

 

L’actual context, provocat pel COVID-19, ens obliga a establir protocols per a què la seva estada a les nostres instal·lacions sigui segura i no augmenti el risc de contagi comunitari, així com definir les mesures necessàries pels nostres treballadors.

Li preguem que llegeixi atentament aquest document ja que reuneix les recomanacions a aplicar al Càmping per minimitzar els riscos higiènico-sanitaris provocats pel virus COVID-19, sense perjudici de la legislació vigent, i que cal complir durant la seva estada a Camping Joan.

Pel fet d’accedir a les nostres instal·lacions, vostè accepta expressament el seu compliment, així com les normes de seguretat de les que serà informat abans de l’inici de la visita.

 

Què és el Covid-19?

Segurament ja sap que el COVID-19 és una malaltia produïda pel Coronavirus SARS-Cov-2, un virus detectat per primera vegada el desembre de 2019. Els símptomes més comuns que provoca són: febre, tos i sensació de falta d’aire. Altres símptomes també poden incloure: cansament, dolors, degoteig de nas, mal de gola, mal de cap, diarrea, pèrdua del sentit de l’olfacte o del gust... 

covid covid covid

 

Ens preocupem per vostè i els seus

La nostra màxima preocupació és aconseguir que el risc de contagi no augmenti i, per això, hem establert unes mesures de protecció necessàries tant per vostè i els seus acompanyants com pels treballadors del Càmping. 

Per a l’elaboració d’aquest document s’han tingut en compte les directives marcades pel Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya així com les de l’ICTE (Institut de Qualitat Turística Espanyola), amb la finalitat d’oferir-li les millors pràctiques en els serveis, les instal·lacions i per part del personal per fer front al virus. 

covid covid covid

S’han assignat recursos humans i materials (Equips de Prevenció Individual, mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic, pantalles), així com s’han establert protocols d’actuació en el cas de què un empleat o client mostri alguna simptomatologia compatible amb el COVID-19. 

El nostre personal ha estat sotmès a exàmens d’acord amb els criteris sanitaris establerts per les autoritats pertinents, donant lloc al resultat d’apte pel seu lloc de treball. 

 

Què ha de tenir en compte durant la seva estada? 

Amb caràcter previ a l’accés del càmping, el client es compromet a complir, i fer complir a tots els seus acompanyants, els protocols i mesures de prevenció establertes tant per les autoritats competents com pel propi càmping durant tota la seva estada,

Així mateix, el client declara sota la seva responsabilitat que tots els integrants de la reserva compleixen els requisits de salut següents:

  • # Presenten absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o qualsevol altre quadre infecciós.
  • # No han conviscut ni han tingut contacte estret amb cap persona positiva de Covid-19 confirmada o que ha tingut simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors a la data d’inici de la seva estada al càmping.

Com a norma general, durant tota la seva estada cal tenir present que, sempre que sigui possible, cal respectar la distància de seguretat recomanada per l’OMS (1,5 metres). Quan això no sigui possible, és necessari l’ús de mascareta. 

A l’accés de qualsevol zona comuna trobarà dispensadors de gel hidroalcohòlic. Mantingui una bona higiene de les mans per evitar la propagació de qualsevol virus. 

Tothom ha de respectar i complir les indicacions exposades en la cartellera distribuïda per les nostres instal·lacions, i seguir tant les indicacions aquí mostrades (que anirem actualitzant a mesura que la situació evolucioni i així ho indiquin les autoritats competents) com les del nostre personal. 

covidcovid

 
Recepció

Recepció

El personal de recepció contactarà amb vostè per realitzar l’auto ckeck-in, d’aquesta manera no serà necessari realitzar tot el procés de check-in a la recepció. Així, quan arribi al Càmping, només haurà de recollir la targeta d’accés a la platja i, si s’escau, la targeta per accedir al seu allotjament.

Si arriba al Càmping sense reserva prèvia, una sola persona pot dirigir-se a recepció per tal de procedir al check-in i recollir les targetes corresponents. Haurà de portar la documentació de tots els seus acompanyants, quan sigui el cas.

L’aforament permès està indicat a l’entrada de la recepció, juntament amb un dispensador de gel hidroalcohòlic. Si el personal de recepció està ocupat, preguem esperi el seu torn, respectant la distància de seguretat, i tan aviat com sigui possible serà atès.

Dins de les nostres possibilitats, intentarem garantir una assignació preferent de parcel·les i allotjaments que no hagin estat ocupats en les darreres 48 hores.

Sempre que sigui possible, li agraïm que faci els pagaments mitjançant targeta de crèdit o dèbit. En el cas de fer el pagament amb targeta, aquesta no serà manipulada en cap cas pel treballador i després de cada ús el datàfon serà desinfectat.

El podem atendre les 24h del dia, per telèfon a través del +34 977 364 604 o bé a l’extensió 222 si es fa la trucada des d’un dels nostres allotjaments.

Les targetes d’accés a l’allotjament i a la platja es desinfecten abans de ser entregades, així com també els Laynars, que es netegen d’acord amb les mesures sanitàries establertes.

Dins el Càmping caldrà seguir les indicacions per a cada zona en concret: sanitaris, piscina, parcs infantils, etc. Aquestes indicacions poden sofrir modificacions en funció de les directrius que vagin marcant els organismes oficials.

covid

Sanitaris

Sanitaris

La zona de serveis està destinada exclusivament als clients d’acampada.

A l’entrada dels sanitaris, hi ha disponible gel hidroalcohòlic. Ha d’esperar-se a fora, guardant el seu torn i mantenint el distanciament social. L’aforament permès en cada moment està perfectament senyalitzat.

A l’interior de l’edifici cal dur la mascareta posada.

Es recomana l’ús de calçat apropiat per poder accedir a les dutxes.

El protocol de neteja i desinfecció s’ha adaptat a la normativa COVID-19. Els productes utilitzats són els homologats i la freqüència de neteja s’ha augmentat.

covid

Zona de piques

Zona de piques

Per rentar els plats i la roba és necessari l’ús de mascareta, ja que no podem garantir el distanciament social sense ella.

Hi ha dispensador de gel hidroalcohòlic a la seva disposició.

covid

Club d'animació

Club d'animació

Les activitats d’animació s’han replanificat per complir amb la normativa vigent. La planificació setmanal serà publicada a la pàgina web.

L’accés al mini club s’ha de fer respectant l’aforament que s’indica a l’entrada.

Es disposa de gel hidroalcohòlic a l’entrada, per a una correcta desinfecció de mans.

Cal l’ús de mascareta, ja que no es pot garantir el distanciament social. També en les activitats que es realitzen en espais exteriors com són el joc aperitiu, la minidisco i els espectacles nocturns.

El protocol d’higiene i desinfecció, així com els productes utilitzats, s’han ajustat per tal de donar totes les garanties sanitàries.

covid

Bugaderia

Bugaderia

L’accés és limitat a l’aforament que s’indica a l’entrada. Cal esperar el torn a fora, respectant en tot moment el distanciament social.

Es disposa de gel hidroalcohòlic a l’entrada.

Cal fer ús de la mascareta a l’interior.

covid

Àrees de joc

Àrees de joc

Cal respectar l’aforament que s’indica en el cartell d’accés per a cada un dels parcs infantils.

A l’entrada hi ha gel hidroalcohòlic. Recordi que una bona higiene de les mans ajuda a evitar la propagació de qualsevol virus.

És obligatori l’ús de mascareta ja que és l’única manera de garantir la distància social.

El nostre personal vetlla en tot moment pel correcte funcionament del Càmping. És l’encarregat de realitzar una desinfecció de les instal·lacions amb una alta freqüència i repassant les zones de major contacte.

covid

Fitness Center

Fitness Center

El Fitness Centre s’ha ajustat a la normativa vigent, amb la qual cosa s’han reduït el nombre de màquines disponibles.

Per accedir-HI és necessari disposar del Certificat Covid. Demana l'accés a Recepció. Cal respectar l’aforament que s’indica en el cartell de l’entrada.

A l’entrada hi ha disponible gel hidroalcohòlic.

Es necessari l’ús de la mascareta en les zones comunes, com la recepció o els sanitaris.

Es recomana l’ús de calçat apropiat per poder accedir a les dutxes.

Cal utilitzar una tovallola dins de les instal·lacions del Fitness Center, especialment en la màquina que es faci servir en cada moment.

Després del seu ús, és necessari desinfectar cada màquina per al proper client. Habilitarem dispensador de desinfectant i draps de paper amb aquesta finalitat.

Hem adaptat el protocol de neteja i desinfecció a la normativa COVID-19. Els productes utilitzats són els homologats i s’ha augmentat la freqüència de neteja.

covid

Piscina

Piscina

L’accés és limitat per l’aforament marcat a l’entrada de la mateixa, que és l’estipulat en funció de les mesures que les autoritats vagin publicant.

Només es pot accedir a la piscina si el semàfor d’entrada està de color verd.

A l’entrada hi ha dispensador de gel hidroalcohòlic.

En tot moment s’ha de mantenir el distanciament social entre les persones que no siguin del mateix grup.

És necessari l’ús de calçat apropiat (xancles) per accedir a la piscina.

S’ha de col·locar sempre una tovallola sobre les gandules per a poder-les utilitzar.

No es poden moure les gandules i para-sols del seu lloc, ja que estan col·locats respectant el distanciament social. Si per qualsevol motiu fos necessari fer-ho, demani-ho al nostre personal.

Hem adaptat el protocol de neteja i desinfecció a la normativa COVID-19.

covid

Supermercat

Supermercat

Cal respectar les portes d’entrada i de sortida, que estan degudament senyalitzades. Esperi el seu torn a l’exterior respectant la distància d'1,5 metres.

A l’accés de l’edifici hi ha gel hidroalcohòlic a la seva disposició. Per accedir a l’interior del supermercat és obligatori l’ús de guants i mascareta.

Sempre que sigui possible es recomana el pagament mitjançant targeta de crèdit, la qual no serà manipulada en cap cas pel treballador. Després de cada ús el datàfon serà desinfectat.

A la sortida, cal dipositar els guants utilitzats al lloc establert per fer-ho.

covid

Restaurants

Restaurants

A l’entrada dels restaurants està indicat l’aforament permès, que anirà variant segons la fase en la que ens trobem.

Cal respectar el torn a l’exerior mantenint el distanciament social. El nostre personal li indicarà on seure.

Per accedir al menjador interior és necessari disposar del Certificat Covid. El certificat no és necessari per consumir a la terrassa.

A l’accés es disposa de gel hidroalcohòlic.

No es poden moure ni taules ni cadires.

Disposem d’un codi QR per llegir la carta en el seu idioma. En cas que no disposi de tecnologia per accedir-hi, consulti al nostre personal per facilitar-li el contingut de la mateixa.

Oferim servei de menjar per emportar tant per a clients com per a gent de fora.

Sempre que sigui possible, es recomana el pagament mitjançant targeta de crèdit, la qual no serà manipulada pel treballador en cap cas. Després de cada ús el datàfon serà desinfectat.

covid

Allotjaments

Allotjaments

Tots els allotjaments estan equipats amb estris de cuina i vaixella d’acord amb l’ocupació màxima permesa. Disposen també de nevera, microones i televisor.

Els llits estan vestits amb una funda de matalàs i un protector, que es desinfecta després de cada estada. El mateix procediment es realitza amb les fundes de coixí.

Tots els nostres allotjaments disposen de cobrellits. Es netegen i desinfecten després de cada estada

Tots els allotjaments disposen de mantes tancades en una bossa. Es netegen i desinfecten després de cada estada.

Hem adaptat el protocol de neteja i desinfecció a la normativa COVID-19. Els productes utilitzats són els homologats.

covid

 

Quines mesures preventives ha de prendre per a evitar contagis? 

covid Eviti saludar-se amb contacte físic, fins i tot donar la mà, tant al personal com a altres clients o amics.

covid Llenci qualsevol rebuig d’higiene personal (especialment els mocadors d’un sol ús) de manera immediata a les papereres o contenidors, mai a terra o fora de les papereres.

covid Netegis les mans minuciosament i sovint, especialment després d’estornudar, tossir o tocar superfícies potencialment contaminades, seguint les recomanacions de la OMS.

covid Utilitzi els dosificadors de solució hidroalcohòlica que trobarà en les diferents dependències del Càmping.

covid Respecti la distància de seguretat (1,5 metres) i eviti aglomeracions.

covid En algunes zones, quan no es pot garantir el distanciament social, és obligatori l’ús de mascareta. L'ús de mascareta també es obligatori sempre que entri en un espai tancat: recepció, supermercat, blocs sanitaris, club animació, fitness center... i quan demani al bar de la piscina.

covid Li recomanem l’ús de calçat apropiat per les dutxes.

covid Recordi que, també mentre estigui al càmping, ha de mantenir grups de convivència habitual i que no es poden fer reunions de més de 10 persones.

covid En els mòduls de banys, que són d’ús exclusiu pels clients d’acampada, per l’ús de vàters, lavabos, dutxes i urinaris, esperi el seu torn guardant la distància de seguretat i no es quedi dins mentre estiguin ocupats. Respecti les instruccions de l’entrada en tot moment.

 

Què fer si presenta símptomes durant la seva estada? 

Si durant l'estada vosté o algun dels seus acompanyants presenta símptomes, el primer que ha de fer és informar a Recepció i s'aplicarà el protocol corresponent. Des del Càmping li farem costat durant tot el procés. 

Primer de tot es recorrerà a l'ús de la mascareta per evitar el possible contagi i s'evitarà en tot moment el contacte físic. Es procedirà a aïllar a la persona simptomàtica i es contactarà amb el Servei de Salut Primària de Cambrils o al 061. En tot moment se seguiran les instruccions i protocols d'actuació que indiquin. 

En el cas d’una possible quarantena o aïllament dins de les nostres instal·lacions, les despeses ocasionades aniran a càrrec del client

Si ve de l'estranger es recomana que porti la Targeta Sanitària Europea o una assegurança mèdica.

 

Per part de Camping Joan... 

Com ja hem dit abans, estem aplicant les directrius marcades pels organismes competents i el nostre personal, en funció del seu lloc de treball, ha rebut entre d’altres:

  • # Formació específica basada en: ús d’equipaments, ús de productes de neteja i desinfecció certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat (tant en l’aspecte personal com en les tasques pròpies del seu treball) i plans de manteniments preventius.
  • # Equips de Protecció Individual: mascaretes, guants, ulleres de protecció de muntura integral...

  

Agraïm la seva col·laboració i li desitgem una FELIÇ ESTADA. No dubti en contactar amb nosaltres per tot allò que pugui necessitar.

covid

  

 

Avantatges de reservar amb nosaltres

 

 

Millor tarifa garantida
A la nostra web hi trobaràs els millors preus i ofertes per a la teva estada. 

 

Cancel·lació gratuïta
Si ho fas amb 30 dies d'antelació, et retornem el 100% dels diners.

 

Seguretat en el pagament
Realitza les teves compres amb la màxima seguretat certificada.

Reserva ara!

 

 

Vine a Camping Joan Bungalow Park

  Passeig Marítim, 88
     43850 - Cambrils (Tarragona)
  977 364 604
  info@campingjoan.com

Gaudeix d'unes vacances en família a pimera línia de platja.

 

Treballa amb nosaltres

Tens ganes de formar part d'un equip dinàmic?

Mira les nostres ofertes de feina o envia'ns el teu CV per entrar a la nostra borsa de treball.

Envia'ns el teu CV.